skip to Main Content

2021     Neue Vereinsbekleidung

2021     Redesign Logo

2004    Gründung Kid Gym

2000    Anschaffung unserer ersten Fahne

2000    Gründung Buebeturnen

1984    Gründung Mädchenriege (1. – 3. Klasse, 5. – 8. Klasse)

1981    Gründung Mukiturnen

1980    Gründung Damenturnverein

Back To Top